Agmen - Nesmrtelný Songtext

Agmen - Nesmrtelný Übersetzung

Jsem nesmrtelným ijícím bohem.
Já jsem pravdou, ijící vírou, utrpením.
Z ptaèích vý in sleduji smrt
po dobu vìkù dodávám utrpení.

Chladný d隝 proniká hluboko do nitra,
utrpení a bolest prochází du í.
Dotýkám se ohnì, sleduji smrt,
krutou a chladnou krou ící kolem.
Náhlé ticho protlo tlukot srdcí nevinných,
havraní temnotou proniká záø
Songtext-ubersetzung.com
od svatého ohnì dobyvatelù.

O ivlá smrt vybýrá svou daò
temnou a krutou, ivoty nevinných

Jsem nesmrtelným ijícím bohem.
Jsem pravdou, utrpením,
z ptaèích vý in sleduji smrt,
po dobu vìkù dávám utrpení.

Z ptaèích výsin po dobu vìkù
sleduji pøíchod smrti, dávám utrpení.

Ich ijícím unsterblichen Gott.
Ich bin die Wahrheit, jene lebendigen Glauben, leiden.
Aus der obigen ptaèích in Totenwache
für den Deckel füge ich Elend.

D 隝 Kälte dringt tief in das Herz,
Schmerz und Leid passiert du s.
Ich berühre die Flamme, Tod beobachten
grausam und kalt Ringe um ICI.
Die plötzliche Stille schneiden Herzschläge unschuldig,
Rabe Dunkelheit dringt Zao
Songtext-ubersetzung.com
von den heiligen Flamme Eroberer.

Über ivlá Auswahl zu seinem Tod die entsprechende Einkommensteuer
dunkel und grausam, das Leben unschuldiger genommen

Ich ijícím unsterblichen Gott.
Ich bin ein wahres Leiden,
ptaèích von oben in den Tod zu sehen,
geben Leiden für den Deckel.

Von ptaèích Höhen über Deckel
pøíchod Totenwache, ich gebe zu leiden.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten