Agmen - Mise dobra Songtext

Agmen - Mise dobra Übersetzung

Kamenné tváøe mužù víry,
masakr nevinných lidí.
Jezdci na koních nesoucí víru,
pravdu, lásku a poznání dobra.

Oheò ožívá, jasná záø protíná oblohu.

Domy v plamenech mise dobra,
mìsta duchù - domy v troskách,
èerný dým v mìsíèním svitu,
Songtext-ubersetzung.com
jediná pravda hlásaná meèem a krví.

Láska boží dopadá s bièí
na záda lidí vìøící v sebe,
krvavé divadlo - popravy lidí,
kamenné ruce potøísnìné krví.

Božská pravda - krev nevinných,
temným andìlùm ztìškla køídla.
Dusot koní - poslední zvuky,
které slyším z nenávratné dálky.

Stein sah ihn ?? ù Glauben
Massaker an unschuldigen Menschen.
Reiter auf dem Pferd trägt den Glauben
Wahrheit, Liebe und Erkenntnis des Guten.

Oheo über ?? IVA klar ZAO überquert den Himmel.

Häuser in Flammen Mission des Guten,
Statt des Geistes - Häuser in Schutt und Asche,
der schwarze Rauch in mìsíèním Sonnenschein,
Songtext-ubersetzung.com
die einzige Wahrheit meee und Blut ausgerufen.

Liebe bo ?? s Schläge mit der Peitsche
auf dem Rücken von Menschen vìøící in sich selbst,
blutige Theater - Hinrichtung von Menschen
Stein Hände potøísnìné Blut.

Bo ?? ská Wahrheit - das Blut der Unschuldigen,
Dunkle andìlùm Sanitär ?? KLA Flügel.
Der Vagabund von Pferden - die neuesten Sounds
zu hören ?? kommt aus der Ferne versenkt.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten