Agmen - Písně krkavců Songtext

Agmen - Písně krkavců Übersetzung

Ztichlou krajinou nese se nářek,
záchvěvy země pod chladným oparem.

Za zpěvu krkavců ožívá říše,
vláda temnot pod věčným ledem.
Temné vize - přichází zlo,
v podobě víry v dobrého boha.

Vidím vesnici mizící v plamenech,
trpící lidi na hořících hranicích.
Songtext-ubersetzung.com
Vidím město - zničené trosky.
Kamenné tváře mužů víry.

Jezdci víry přináší zlo
na těžkých mečích utrpení,
prosím bohy bouří a válek
zbavte mě utrpení.

Ztichlou krajinou dozněl nářek,
naslouhám v dáli písním havranů.

Die ruhige Landschaft trägt ein Lamento
Erdstöße unter dem kalten Nebel.

Singen die Raben wieder belebt Reich,
Regierung Dunkelheit unter dem ewigen Eis.
Dunkle Visionen - das Böse kommt,
in der Form des Glaubens an einen guten Gott.

Ich sehe das Dorf in den Flammen verschwinden,
Menschen in einem Feuer zu leiden.
Songtext-ubersetzung.com
Ich sehe eine Stadt - zerstört von Schutt.
Steingesichter der Männer des Glaubens.

Reiter Glauben bringt das Böse
auf schweren Schwertern Leiden,
Bitte Götter der Stürme und Kriege
Entlasten Sie mich leiden.

Landschaft verblasst stille klagen
naslouhám Ferne Lieder Ravens.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten