Agmen - Apokalypsa Songtext

Agmen - Apokalypsa Übersetzung

Záblesk temnou oblohou
Od zlatého køíže.
Hymna dobyvatelù zní krajinou stínù.
Vì¡tby dávných prorokù
Naplnìná znamení,
Pø chod apokalypsy - koneèného dne.

Dusot koní protíná
Songtext-ubersetzung.com
Klid temné noci,
Tajemná øíše ož vá
životem temných sil.

Chladný zimní dé¡ï¢
Pøichází s krutou bouø,
Proniká do nitra - odplavuje vnitøní ž¡r
S krvavou botou odchází nesmrtelnost.

Gleam dunklen Himmel
Vom Kreuz golden.
Raiders der Hymne klingt Shadowlands.
Vì¡tby alten Propheten
Ganz oben auf Zeichen,
Nach der Apokalypse läuft - koneèného Tag.

Der Vagabund von Pferden durchquert
Songtext-ubersetzung.com
Beruhigen dunkle Nacht,
Mysterious Reich Unze mit einem Gewicht von
Leben dunklen Kräfte.

Kalter Winter dé¡ï ¢
Pøichází mit brutaler Sturm,
das Innere dringt in - es das Innere ž¡r spült
Mit dem blutigen Schuh geht Unsterblichkeit.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten