Admiral T - Lanmou Epi Respè Songtext

Admiral T - Lanmou Epi Respè Übersetzung

Intro:
Admiral T (haha), Yeah Man Hey gay sa gason, nou ka viv adan an mond' sé atrocité and violence, Sé sa ki ka dominé seen! Nonm pa ni lanmou entrè yo! Bondié a sertin sé lajen évè sa ka renn' yo mechan! Yeah man hey gay sa gason sé pou sa nou ka tchek an microphone jodi! Ok then! Well

Refrain:
Lanmou epi respè sé sa kè mwen ka defenn' (hmm yeah)
Jistis sé kalité kè mwen ka mandé ba tout' mom et fanm (hmm yeah!)
Pon moun' ganyen mal é piti ka lévé man! Paské bitin la vinn' mad and pon moun' pa ni combine

Couplet 1:
Yo pé di sa yo vlé, sa yo vlé
Mwen savé ka ki bon kon mwen savé ka ki mové
Mwen pa kay changé pas' sé kon sa mwen yé
Si ghetto la, sé la ké mwen lévé donk obligé ké mwen ni an tel mantalité yes!
Mwen toujou angajé, toujou angajé lè mwen ka vwè injistis.
Sa nou bizwen si tè sé plis love and peace, plis love and peace well!

Refrain

Couplet 2:
Si ou pa ni ayen sètin moun' ka trétew kon chien (wouf wouf), ka derespectew, jiré tout' fanmi aw!
Sètin ka jigew si coulè a po aw, dot' ka atann' kè ou touné pou planté kouto an do aw well!
Sé dé sa comportemen la sa ké mwen ni marre, moun' ki ni respè ba dot' a lè sa vinn' é sé pou sa kè mwen ka voyé an big up baw, si ou pa ka fè parti déy déy! so me go so den!

Refrain
Songtext-ubersetzung.com

Couplet 3:
Mwen ka fè chanson a text pa chanson a sex, pa ka fè kon sertin ki ka pren lajen kon pretex!
Si sa ki ka soufè mwen ka pointé lindex!
Obligé denoncé sa pas' sa ka renn mwen vex!
Yo di liberté, egalité, fraternité mai sa mwen ka vwè sé injistis et inegalité!
Sa ki ka dirigé sen fouté an
realité, sé pou sa kè mwen ka lité, ka milité (well, well, well)
Yo ka palé dé imanité, mè distribié fisi pou yo san banalité, a koz dè yo si en afrik ni rivalité
Yo sen fouté ki ti ni inocen ki ka mo pa millié hmmm well!

Refrain

Couplet 4:
C'est la loi du plus fort,
Sé fisi, gun, cocaine bitin la vinn' hardcore,
Sé san pitié tout' moun' armé pa ni cor a cor,
Pir ki dé zanimo, pli mové ki dé gladiator, gladiator!
Cyclone apré cyclone, tè la ka tremblé kon si ni parkinson, kon si pou di nonm é fanm arrété dé seconn' pou rémett yo en kesion, mè yo pa ka vwè mè yo pa ka tenn' sé pou sa kè:

Refrain(x2)

Yeah man hey gay sa gason!
paskè sé sa ké nou ka defenn'!
Lanmou, respe, concience! yeah man hey gay sa gason! pa janmin oublié! ha ha ha! pli importan ki materiel ki lajen seen?!

Intro:
Admiral (haha), Yeah Man Hey Homosexuell Männer, die wir am atrocité und Gewalt 'Adam Welt leben kann, kann man erkennen dominieren! Er weder lieben, welches sie verbindet! Gottes Sartine bin der Finanzierung Eve konnte Königinnen "grausam! Ja hey Mann Homosexuell Männer aus diesem Grund können wir das Mikrofon heute geprüft! Na dann! gut

Refrain:
Liebe und Respekt sind die Dinge, die ich defenn kann "(hmm ja)
Gerechtigkeit ist die Qualität, die ich auf die "Mutter und Frau zu fragen (hmm yeah!)
Brücke Menschen ghanaischer schlecht und kleiner Mann kann erhöht werden! Obwohl bekommen Bitin 'verrückt und Brücke Menschen "Nein Hörer

Konjugierte 1:
Sie Angst zu sagen, was sie wollen, was sie wollen
Speichern meinem Fall Ich mag am besten Aromen können Sünder
Ich werde nicht Shanghai passieren 'ist daher Am
Wenn das Ghetto, aus dem ich stand auf, so dass ich verpflichtet bin, entweder tel Mentalität ja!
Ich habe immer beschäftigt, immer beschäftigt, wenn ich kann zuverlässig Ungerechtigkeiten.
Unsere bizwen wenn Boden ist mehr Liebe und Frieden, mehr Liebe und Frieden gut!

Refrain

Gekoppelt 2:
Wenn weder Ain mit bestimmten Personen können trétew con chien (wouf wouf) können derespectew, versprechen alle "Familie aw!
Bei bestimmten Fällen, wenn jigew Kopfschmerzen Haut aw, Punkt 'erwarten' Herz Sie schlendern zum Anpflanzen das Messer weg aw gut!
Aus dieser comportemen ist, was ich noch marre diejenigen ', die weder in Bezug auf Punkt wird dann werden "und damit, dass ich Sie senden können Sie big up geben, wenn man nicht Teil Dey Dey! springen mich gehen springen den!

Refrain
Songtext-ubersetzung.com

Gekoppelt 3:
Ich kann den Text Song für Song machen Sex nicht wie Sartine können daher in Einnahme der Finanzierung Pretec beteiligt sein kann!
Wenn das kann leiden kann ich Pointe lindex!
Eingezogen denunzieren dieser Pass "dieser Partikel kann mich kränken!
Sie sagen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ich zuverlässig sein kann, bin Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten;
Die in heiligen Foute laufen kann
Realität, also, dass ich kämpfen kann, kann Militär (gut, gut, gut)
Sie können über die Menschheit sprechen, Nonnen verteilten fisi für ohne Banalität, wenn die Ursache für Afrika noch in Rivalität
Gesündeste Foute wenig inocen noch können Wörter Millie hmmm gut!

Refrain

Gekoppelt 4:
Dh die loi du plus fort,
Ist fisi, Pistole, Kokain bitin gotten 'hardcore,
Ohne pitié alle "Männer" IDF weder die cor cor,
Pir die zwei Tiere, zwei weitere schlechte Gladiator, Gladiator!
Nach Cyclone Cyclone kann, Boden wie wenn weder Parkinson Tremble, also, wenn Mann und Frau zwei 'für rémett Großhandel kesion kann Nonnen nicht zuverlässig Nonnen nicht gefärbt werden können "seconn gestoppt zu sagen daher, dass:

Refrain (x2)

Ja hey man diesen Mann Homosexuell!
denn es ist, dass wir defenn 'können!
Liebe, Respekt, concience! ja hey man diesen Mann Homosexuell! Janmin nicht vergessen! ha ha ha! Noch wichtiger ist, dass das Material, das die Finanzierung gesehen?!


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten