Adiemus & Karl Jenkins - Adiemus Songtext

Adiemus & Karl Jenkins - Adiemus Übersetzung

Ariadiamus late ariadiamus da
Ari a natus late adua

Aravare tue vate
Aravare tue vate
Aravare tue vate latea

Ariadiamus late ariadiamus da
Ari a natus late adua

Aravare tue vate
Aravare tue vate
Aravare tue vate latea

Anamana coole rawe
Anamana coole ra
Anamana coole rawe akala
Anamana coole rawe akala
Ahyadooaheh
Anamana coole rawe akala
Aya doo ayeh
Aya doo ayeh
Aya doo ayeh

Anamana coole rawe
Anamana coole ra
Anamana coole rawe akala
Anamana coole rawe akala
Ahyadoo aheh
Songtext-ubersetzung.com
Anamana coole rawe akala
Aya doo ayeh
Aya doo ayeh
Aya doo ayeh

Ariadiamus late ariadiamus da
Ari a natus late adua

Aravare tue vate
Aravare tue vate
Aravare tue vate latea

Anamana coole rawe
Anamana coole ra
Anamana coole rawe akala
Anamana coole rawe akala
Ahyadooaheh
Anamana coole rawe akala
Aya doo ayeh
Aya doo ayeh
Aya doo ayeh

Yakama yamayakaya mema
Aya coo ayeh mena
ya-ka-ma ya-ma-ya-ka-ya me-ma
Aya coo ayeh mena
Yakama meha
Aya coo ayeh mena
Yakama meha

Ariadiamus spät ariadiamus da
Ari a natus spät adua

Aravare tue vate
Aravare tue vate
Aravare tue vate latea

Ariadiamus spät ariadiamus da
Ari a natus spät adua

Aravare tue vate
Aravare tue vate
Aravare tue vate latea

Anamana hat sich verlobt
Anamana coole ra
Anamana coole rawe akala
Anamana coole rawe akala
Ahyadooaheh
Anamana coole rawe akala
Aya doo ayeh
Aya doo ayeh
Aya doo ayeh

Anamana hat sich verlobt
Anamana coole ra
Anamana coole rawe akala
Anamana coole rawe akala
Ahyadoo aheh
Songtext-ubersetzung.com
Anamana coole rawe akala
Aya doo ayeh
Aya doo ayeh
Aya doo ayeh

Ariadiamus spät ariadiamus da
Ari a natus spät adua

Aravare tue vate
Aravare tue vate
Aravare tue vate latea

Anamana hat sich verlobt
Anamana coole ra
Anamana coole rawe akala
Anamana coole rawe akala
Ahyadooaheh
Anamana coole rawe akala
Aya doo ayeh
Aya doo ayeh
Aya doo ayeh

Yakama yamayakaya mema
Aya coo ayeh mena
Ya-ka-ma ya-ma-ya-ka-ya me-ma
Aya coo ayeh mena
Yakama meha
Aya coo ayeh mena
Yakama meha


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten