Academic Song and Dance Ensemble of the Russian Army - We Are the Red Cavalry Songtext

Academic Song and Dance Ensemble of the Russian Army - We Are the Red Cavalry Übersetzung

My krasnaya kavaleriya i pro nas, bylinniki rechistye vedut rasskaz.
O tom, kak v nochi yasnye o tom, kak v dni nenastnye
I gordo, i smelo v boy idyom!
Vedi, budyonny, nas smeleye v boy!
Pust' grom gremit.
Puskay pozhar krugom, pozhar krugom.
My bezzavetnye geroi vse.
I vsya to nasha zhizn' yest' bor'ba!
Budyonny nash bratshika s nami ves' narod.
Songtext-ubersetzung.com
Prikaz golov neveshat i glyadet' vperyod.
Ved' s nami Voroshilov, perviy krasny ofitser.
Sumeyem krov' prolit' za SSR!

Vedi, budyonny, nas smeleye v boy!
Pust' grom gremit.
Puskay pozhar krugom, pozhar krugom.
My bezzavetnye geroi vse.
I vsya to nasha zhizn' yest' bor'ba!

Mein krasnaya kavaleriya i pro nas, bylinniki rechistye vedut rasskaz.
O tom, kak v nochi yasnye o tom, kak v dni nenastnye
Ich Gordo, i smelo v Junge idyom!
Wedi, Budyonny, nas smeleye v Junge!
Pust 'Grom gremit.
Puskay Pozhar krugom, Pozhar krugom.
Mein bezzavetnye Geroi vse.
Ich Vsya zu Nasha zhizn 'yest' bor'ba!
Budyonny nash bratshika s nami ves 'narod.
Songtext-ubersetzung.com
Prikaz Golov neveshat i glyadet 'Wperjod.
Ved 's nami Woroschilow, perviy krasny ofitser.
Sumeyem krov 'Prolit' za SSR!

Wedi, Budyonny, nas smeleye v Junge!
Pust 'Grom gremit.
Puskay Pozhar krugom, Pozhar krugom.
Mein bezzavetnye Geroi vse.
Ich Vsya zu Nasha zhizn 'yest' bor'ba!


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten

Academic Song and Dance Ensemble of the Russian Army - We Are the Red Cavalry Musik-Video: