Academic Song and Dance Ensemble of the Russian Army - Poliuscko-Pole (Plain, My Plain) Songtext

Academic Song and Dance Ensemble of the Russian Army - Poliuscko-Pole (Plain, My Plain) Übersetzung

Polyushko, polye,
polyushko shiroko, polye
yedut, ey, po polyu gyeroyi,
ey, da ruskoi armiyi gyeroyi.

Dyevushki platshut,
dyevushkam sivodnya grustno:
mily da v armiyu uyekhal,
ey, da mily v armiyu uyekhal.
Songtext-ubersetzung.com

Dyevushki, gliantye,
dyevushki, utritye slyozy!
pust' po silnyeye grianyem pyesnyu,
ey, da nasha pyesnya boyevaya.

Tol'ko my vidyim,
vidyim my syeduyu tutshu:
vrazhya da sila iz za lyesa,
ey, da vrazhya sila slovno tutsha.

Polyushko, polye,
Polyushko Shiroko, polye
yedut, ey, po PolyU gyeroyi,
ey, da ruskoi armiyi gyeroyi.

Dyevushki platshut,
dyevushkam sivodnya grustno:
mily da v armiyu uyekhal,
ey, da mily v armiyu uyekhal.
Songtext-ubersetzung.com

Dyevushki, gliantye,
dyevushki, slyozy utritye!
pust 'po silnyeye grianyem pyesnyu,
ey, da nasha pyesnya Bojewaja.

Tol'ko meine vidyim,
vidyim meine syeduyu tutshu:
vrazhya da Sila iz za lyesa,
ey, da vrazhya Sila slovno tutsha.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten

Academic Song and Dance Ensemble of the Russian Army - Poliuscko-Pole (Plain, My Plain) Musik-Video: