Academic Song and Dance Ensemble of the Russian Army - Hey, Ukhnem! (Song Of The Volga Boatmen) Songtext

Academic Song and Dance Ensemble of the Russian Army - Hey, Ukhnem! (Song Of The Volga Boatmen) Übersetzung

Ey, ukhnem!
Ey, ukhnem!
Yeshcho razik, yeshcho da raz!
Ey, ukhnem!
Ey, ukhnem!
Yeshcho razik, yeshcho da raz!

Razovyom my beryozu,
Razovyom my kudryavu!
Ai-da, da ai-da,
Ai-da, da ai-da,
Razovyom my kudryavu.

My po berezhku idyom,
Pesnyu solnyshku poyom.
Ai-da, da ai-da,
Ai-da, da ai-da,
Pesnyu solnyshku poyom.
Songtext-ubersetzung.com

Ey, Ey, tyani kanat silney!
Pesnyu solnyshku poyom.
Ey, ukhnem!
Ey, ukhnem!
Yeshcho razik, yeshcho da raz!

Ekh, ty, Volga, mat'-reka,
Shiroka i gluboka,
Ai-da, da ai-da,
Ai-da, da ai-da,
Volga, Volga, mat'-reka

Ey, ukhnem!
Ey, ukhnem!
Yeshcho razik, yeshcho da raz!
Ey, ukhnem!
Ey, ukhnem!

Ey, ukhnem!
Ey, ukhnem!
Yeshcho Razik, yeshcho da raz!
Ey, ukhnem!
Ey, ukhnem!
Yeshcho Razik, yeshcho da raz!

Razovyom meine beryozu,
Razovyom meine kudryavu!
Ai-da, da ai-da,
Ai-da, da ai-da,
Razovyom meine kudryavu.

Meine po berezhku idyom,
Pesnyu solnyshku poyom.
Ai-da, da ai-da,
Ai-da, da ai-da,
Pesnyu solnyshku poyom.
Songtext-ubersetzung.com

Ey, Ey, tyani kanat silney!
Pesnyu solnyshku poyom.
Ey, ukhnem!
Ey, ukhnem!
Yeshcho Razik, yeshcho da raz!

Ekh, ty, Wolga, mat'-Reka,
Shiroka i gluboka,
Ai-da, da ai-da,
Ai-da, da ai-da,
Wolga, Wolga, mat'-reka

Ey, ukhnem!
Ey, ukhnem!
Yeshcho Razik, yeshcho da raz!
Ey, ukhnem!
Ey, ukhnem!


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten

Academic Song and Dance Ensemble of the Russian Army - Hey, Ukhnem! (Song Of The Volga Boatmen) Musik-Video: