Alessio - Primo Appuntamento Songtext

Alessio - Primo Appuntamento Übersetzung

Primo appuntamento, fra pochi minuti lui ti chiamerà.
Sient 'o core 'mpiett ca te sbatte forte e nunn'o saje fermà.
Aspiett 'a 'na semmana però staser 'o vir.
Sarà magico stare con lui.
Gli occhi tuoi arrossiti, non sai stare ferma, staje tremmann già.
Quann pò te tocca, cu 'na scusa scema tenta 'e te vasà.
Vuò fà carè 'o vestit ma fermi le sue mani.

Vedrai che lui ti chiederà di più,
Ma questo lo decidi solo tu.
Ma 'na guagliona mai p' a primma sera
Se fa spuglià sì pure è annammurat.
Te faje giurà sì over te vò bene,
Te dice "Si" ma 'o stess nun ce crire.
E quann sì sicura ca ce tene
Songtext-ubersetzung.com
Ce può fà ammore.

Sola nel tuo letto, stringerai il cuscino ma non dormirai.
Pienz sì cu n' ata primma 'e te stì cose iss l' ha fatt già.
Pecchè nun sì sicur sì over t' apparten.

Vedrai che lui ti chiederà di più,
Ma questo lo decidi solo tu.
Ma 'na guagliona mai p' a primma sera
Se fa spuglià sì pure è annammurat.
Te faje giurà sì over te vò bene,
Te dice "Si" ma 'o stess nun ce crire.
E quann sì sicura ca ce tene
Ce può fà ammore.

(Grazie a Moana Jessica Giada per questo testo)

Erster Termin, wird er euch in ein paar Minuten anrufen.
Transient "oder Kern 'mpiett ca te schlägt stark und nunn'o saje stoppt.
Aspiett 'bis' na semmana jedoch Staser 'oder vir.
Magic wird mit ihm zu sein.
Ihre Augen rot, du weißt nicht, still zu sitzen, Staje tremmann bereits.
Quann wenig berührt Sie, cu 'na dummen Versuche entschuldigen "und Sie Vasa.
Vuo vor Pflege "oder VESTIT aber immer noch seine Hände.

Du wirst sehen, dass er mehr verlangen,
Aber Sie entscheiden Sie.
Aber 'na guagliona nie p' in Primm Abend
Wenn es so gut tut es spuglià annammurat.
Sie Faje Jura über Sie nur gut,
Sie sagte "Ja", aber "stess oder Nonne crire.
Und ja Quann sicher ca ce Ketten
Songtext-ubersetzung.com
Es kann vor Ammore.

Allein im Bett, das Kissen halten Sie aber nicht schlafen.
Pienz ja cu n 'ata Primm "und Sie Dinge iss l STI bereits fatt.
Flaws Nonne ja ja SICUR über t 'gehört.

Du wirst sehen, dass er mehr verlangen,
Aber Sie entscheiden Sie.
Aber 'na guagliona nie p' in Primm Abend
Wenn es so gut tut es spuglià annammurat.
Sie Faje Jura über Sie nur gut,
Sie sagte "Ja", aber "stess oder Nonne crire.
Und ja Quann sicher ca ce Ketten
Es kann vor Ammore.

(Dank an Jessica Jade Moana für diesen Text)


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten