Buio Pesto - O Computer Songtext

Buio Pesto - O Computer Übersetzung

(P. Parodi)

Ormai o mondo l'è informatizzou,
Se no ti stæ a-o passo ti t'è fregou,
Coscì ho deciso, da lunedì,
Un bello computer m'accatto anche mì.

E finalmente me l'han installou,
O ciù veloxe, o ciù attrezzou,
Oua ve conto, a no l'è 'na pansann-a,
Cosse m'è successo in te 'na settemann-a.

O primmo giorno me g'assetto davanti,
Pè non inciasträlo m'infïo anche i guanti,
O creuvo ben pè avvardâ a vernixe,
A garansia a metto in cornixe.

E martedì l'è arrivou mæ cuxin,
Che l'è vint'anni ch'ou vive a Dublin,
O me dixe: "I like your house",
E comme d'incanto sparisce o mæ mouse.

Poi se presenta so figgio Johanni,
C'ou pâ 'na scròssua d'attaccapanni,
O parla in ingleise, no capiscio un belin,
Capiscio, però, ch'o fà feua o tappetin.

Mercoledì mæ barba Pasquale,
Songtext-ubersetzung.com
Che a forsa de troffie o peisa un quintale,
O molla 'na quägia, ghe cazze a dentëa,
O polverissa a povia tastea.

Zeuggia mæ figgio che o l'è sempre fêua,
O vegne insemme ai compagni de schêua.
"Dovemmo fâ 'na riçerca in scè Dante",
Xattan o modem e pure a stampante.

Venerdì, 17, arria mæ moggê,
Che me s' inghèugge sempre in t'ì pè,
Cö detersivo a se mette a pulì,
Và in cûrto-circùito o lettore C.D.

Sabbo mæ figgia ch'a l'ha pè galante
Un "pescou de canna" de Sestri Levante,
Sempre in ritardo pè corrî a-a stazion,
S'ingamba in tò cavo d'alimentazion.

Domenega poi de primma mattinn-a,
Mì ëo bersagliere, no son 'na belinn-a,
Voeivo sarvâ tutto quello che resta,
Me inciampo pè-e scae, me rompo anche a testa.

E a mæ illusion de tecnologia,
In t'è 'na settemann-a a l'è proprio svania,
Son triste, avvilio, no gh'a fasso ciù,
Ma...son sempre i stessi a piggialo in tò cû?

(P. Parodi)

Und jetzt ist die Welt informatizzou,
Wenn Sie keine Stae einen Schritt oder fregou dir,
Cosci ich beschlossen, am Montag,
Eine schöne Computer m'accatto auch mi.

Und schließlich, ich han installou,
O CIU veloxe oder OGA attrezzou,
Ich oua Konto ist nicht das 'na pansann-a,
Cosse mir passiert ist in dir 'na settemann-a.

O Primmo Tage I g'assetto vorne,
PE nicht inciasträlo m'infïo wie Handschuhe,
O creuvo auch Pè avvardâ um vernixe,
A garansia in cornixe setzen.

Und Dienstag ist der arrivou Mae Cuxin,
Das ist vint'anni ch'ou lebt in Dublin,
O dixe mir: "Ich mag dein Haus"
Und comme d'Charme verschwindet Mae oder Maus.

Dann, wenn es so figgio Johanni,
C'ou pa 'na scròssua von Kleiderbügeln,
Oder in ingleise, keine capiscio a belin reden,
Capiscio jedoch ch'o vor FeuA oder tappetin.

Mittwoch Mae Bart Pasquale,
Songtext-ubersetzung.com
Das forsa de troffie oder PEISA eine Tonne,
O spring 'na quägia, ghe cazze um dentëa,
O polverissa um Povia Tastea.

Zeuggia Mae figgio oder dass immer FeuA,
O vegne insemme die Gefährten des schêua.
"Wir mussten FA 'Na Suche SCE Dante"
Xattan oder Modem und einen Drucker als gut.

Freitag, 17, arria Mae Trichter,
Dass ich s 'inghèugge immer t'i PE,
Co Waschmittel, wenn es gereinigt ist,
Gehe in Curto-Schaltung oder Leser č.d.

Sabbo Mae figgia ch'a hat PE galanten
A "pescou de cane" de Sestri Levante,
Immer zu spät PE ausführen and-a Stazion,
S'ingamba in zu Kabel der Stromversorgung.

Domenega dann de Primma mattinn-a,
Mj EO bersagliere, keinen Sohn 'na belinn-a,
Voeivo Sarva alles, was übrig bleibt,
Me Stolpern PE-und SCAE mir sogar brechen den Kopf.

Und Mae Illusion von Technologie,
In dir 'na settemann-a auf der rechten Seite ist svania,
Ich bin traurig, avvilio, keine gh'a CIU Faso,
Aber .. sind immer die gleichen in piggialo in zu Cu?


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten