Buio Pesto - Aegua Aegua Songtext

Buio Pesto - Aegua Aegua Übersetzung

(M.Morini - M.Bosso - F. Vernizzi)

Ægua, ægua, vegni grossa
Comme o pin de l'ardiciocca,
L'ardiciocca a s'è scciûppâ,
Ægua, ægua vanni in mâ.

Ægua, ægua, vegni grossa
Comme o pin de l'ardiciocca,
L'ardiciocca a s'è scciûppâ,
Ægua, ægua vanni in mâ.

Sott'a-o ponte gh'è træ conche
Passa o lô e o m'æ rompe,
Passa o re cö-a reginn-a,
E o ne rompe ûnn-a dozzinn-a.

A l'è a rionda di cuculli,
A mammà a l'ha rotto i tondi,
Ean tutti recamæ,
Çinque södi son costæ.

Ægua, ægua, vegni grossa
Comme o pin de l'ardiciocca,
L'ardiciocca a s'è scciûppâ,
Ægua, ægua vanni in mâ.

Ægua, ægua, vegni grossa
Comme o pin de l'ardiciocca,
L'ardiciocca a s'è scciûppâ,
Ægua, ægua vanni in mâ.

Cianzi nonna in sciö barcon,
Con 'na fetta de limon,
A l'è sêuxoa stæ segùi,
Se l'oei vedde gh'êu dôi scûi.
So mammà a ghe scigôa,
E so poê o ghe tia a côa.
Songtext-ubersetzung.com

Careghetta d'öu,
Ch'a peiza ciù che l'ou,
L'ou e l'argento,
Ch'a peiza ciù che o vento,
Vento venton,
Caccia a l'äia o caregon.

Ægua, ægua, vegni grossa
Comme o pin de l'ardiciocca,
L'ardiciocca a s'è scciûppâ,
Ægua, ægua vanni in mâ.

Ægua, ægua, vegni grossa
Comme o pin de l'ardiciocca,
L'ardiciocca a s'è scciûppâ,
Ægua, ægua vanni in mâ.

O re ridæ bifæ bistocche e binæ
O l'aveiva ûnn-a figgia ridiggia bifiggia bistocche e biniggia.
Questa figgia ridiggia bifiggia bistocche e biniggia
A l'aveiva un oxello ridello bifello bistocche e binello
Questo oxello ridello bifello bistocche e binello
O l'è xuoû in tè un bosco ridosco bifosco bistocche e binosco.
O re ridæ bifæ bistocche e binæ
O l'ha dito:"a chi me va a piggià l'oxello ridello bifello bistocche e binello
Ghe daggo mæ figgia ridiggia bifiggia bistocche e biniggia".
Un paisan ridan bifan bistocche e binan
O l'è andæto in to bosco ridosco bifosco bistocche e binosco
E o l'ha piggiou l'oxello ridello bifello bistocche e binello
O l'ha portou a-o re ridæ bifæ bistocche e binæ
E o g'ho dito:"Ecco l'oxello ridello bifello bistocche e binello
Oua ti me a dæ to figgia ridiggia bifiggia bistocche e biniggia?"
"Brutto paisan ridan bifan bistocche e binan
T'oe che te dagghe mæ figgia ridiggia bifiggia bistocche e biniggia?
Vanni a sappâ da tæra ridæra bifæra bistocche e binæra!"
Vanni a sappâ da tæra ridæra bifæra bistocche e binæra!"
Vanni a sappâ da tæra ridæra bifæra bistocche e binæra!"

(M.Morini - M.Bosso - F. Vernizzi)

Ægua, ægua, Konferenz große
Pin oder comme de l'Ardiciocca,
Die Ardiciocca um scciûppâ ausgeführt wurde,
Ægua, ægua Giovanni in Ma.

Ægua, ægua, Konferenz große
Pin oder comme de l'Ardiciocca,
Die Ardiciocca um scciûppâ ausgeführt wurde,
Ægua, ægua Giovanni in Ma.

Sott'a-Brücke oder gh'è Træ Becken
Pass oder LO und m'æ oder bricht,
Pass-oder Kingsize CO-A Regin-a,
Und es bricht oder UNN-in-a dozzinn.

A ist an der Rionda von cuculli,
Eine Mutter brach es in der Runde,
Ean alle recamæ,
Fünf costae sind fest.

Ægua, ægua, Konferenz große
Pin oder comme de l'Ardiciocca,
Die Ardiciocca um scciûppâ ausgeführt wurde,
Ægua, ægua Giovanni in Ma.

Ægua, ægua, Konferenz große
Pin oder comme de l'Ardiciocca,
Die Ardiciocca um scciûppâ ausgeführt wurde,
Ægua, ægua Giovanni in Ma.

Cianzi Großmutter in Scio barcon,
Mit 'na slice de limon,
In der sêuxoa STAE gefolgt wird,
Wenn oei vedde gh'êu DOI SCUI.
So mom in ghe scigôa,
Und ich weiß, Poe oder ghe tia in Côa.
Songtext-ubersetzung.com

Careghetta der ou
Ch'a peiza CIU, dass ou
Die ou und Silber,
Ch'a peiza, dass OGA oder Wind,
Wind Venton,
Jagd in Den Haag oder Caregon.

Ægua, ægua, Konferenz große
Pin oder comme de l'Ardiciocca,
Die Ardiciocca um scciûppâ ausgeführt wurde,
Ægua, ægua Giovanni in Ma.

Ægua, ægua, Konferenz große
Pin oder comme de l'Ardiciocca,
Die Ardiciocca hat einen Lauf scciûppâ,
Ægua, ægua Giovanni in Ma.

O König ridæ bifæ bistocche und binæ
Oder die aveiva UNN-to figgia ridiggia bifiggia bistocche und biniggia.
Diese figgia ridiggia bifiggia bistocche und biniggia
Am aveiva a oxello ridello bifello bistocche und Binello
Diese oxello ridello bifello bistocche und Binello
Oder ist xuoû Tee in einem Holz ridosco bifosco bistocche und binosco.
O König ridæ bifæ bistocche und binæ
Oder hat finger "für jeden, der piggià oxello ridello bifello bistocche und Binello geht
Ghe daggo Mae figgia ridiggia bifiggia bistocche und biniggia. "
A Paisan Ridan bifan bistocche und Binan
Oder ist andæto in den Wäldern ridosco bifosco bistocche und binosco
E oder die piggiou hat die oxello ridello bifello bistocche und Binello
Oder hat Portou oder neu ridæ bifæ bistocche und binæ
Und g'ho oder Finger: "Hier ist die oxello ridello bifello bistocche und Binello
OUA du mich zu Dae figgia ridiggia bifiggia bistocche und biniggia? "
"Ugly Paisan Ridan bifan bistocche und Binan
T'oe dass Sie dagghe Mae figgia ridiggia bifiggia bistocche und biniggia?
Vanni Sappa vom Taera ridæra bifæra bistocche und binæra! "
Vanni Sappa vom Taera ridæra bifæra bistocche und binæra! "
Vanni Sappa vom Taera ridæra bifæra bistocche und binæra! "


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten