Ruhi Su - Dua (Gülbenk) Songtext

Ruhi Su - Dua (Gülbenk) Übersetzung

Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Üçlerin beþlerin
Gerçek erlerin ve þehitlerin
Yüzü suyu hürmetine
Akþamlar hayrola
Þerler defola
Yiðitler saf ola
Songtext-ubersetzung.com

Yardýmcýmýz halk ola
Varlýðýmýza
Birliðimize
Birolmamýza
Merhaba!
Merhaba!

Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Beth threes
Die tatsächlichen Werte und die Opfer der
Aus Gründen
Akþamlar sehen, was passiert
Therm defola
Stack of pure ola
Songtext-ubersetzung.com

Stellvertretender Öffentlichkeit
Varlýðýmýza
Trupp
Birolmamýza
Hallo zusammen!
Hallo zusammen!


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten