O.S.T.R. - Mózg Songtext

O.S.T.R. - Mózg Übersetzung

Witaj to rap miasto, bloki platyną zastąp
Dla każdego Lexus na własność
Wariactwo dodaj do tego, co za nami
Ze złotymi zębami będzie srać drobniakami
Sami swoi, znani wszędzie, zawiń werwę
Mam kilogramy siewnej, to da mi pojęcie
Jak żyć, gdy w oczach blasku salwa to kajdan
Rolex i jeszcze jeden kajdan Bolek
Jego Maybach z Merolem S klasy (ej)
Hajs nie może nie słać procentów na konto
Dziesięciu milionów z dźwięku
Raportów ziomków, stestuj ziomków
Tych ziomków od ziomków
Rym wybucha jak saper, zmiatając atrapę
W stylu Blue Cafe
Bit jest mym bratem, sample to rodziny reszta
Zawojuję trackiem jak Bassistars orkiestra
Prezent mam dla głupków, prezes państwa kruszcu
Dla każdego browar dla rozluźnienia muskuł

Rap ponad wszelką barierą materii
Miał być hiphop album w kurwę uprzejmych
Songtext-ubersetzung.com
Osądzi pan Bóg, nie ja, prosty rap od złodzieja
Nie znam się na epopejach
Wolę luksus w Pompejach
Gdzie przejaw agresji leczy całodobowy kierat amnezji
Z amnestii wydobywam resztki elokwencji
Bo zło nigdy nie śpi, jak pies na nawierzchni
Panie strzeż!
Broń zabierz mi, bo z nią jestem niebezpieczny
Pogrom miejskiej prewencji pewny
Jednym pociągnięciem belki napierdalają bębny
Jak dzieciaków Bulerbyn
Tych, co znasz z opowieści uraź
To tajemnica, wykaz związku sprawy
Nie pojmie dziennikarz, rękojmie i znikasz
Przesądem technika, by mieć formę na bitach
Tragedia!
W rubrykach chcieli mi dać bilet
Mózg – instynkt – killer
Zapoznaj się ze świrem
Pozdrawiam famile Bałut z teofilem
Ziom na zawsze
Serce w miejscu, które nazywają bagnem.

Welcome to rap city Bausteine ​​ersetzen Platin
Für jede Eigenschaft Lexus
Fügen Sie diesen Wahnsinn, was für uns
Mit Gold Zähne Scheiße drobniakami sein
Unsere Leute, überall bekannt, wrap verve
Ich Kilogramm Saatgut, wird es mir das Konzept
Wie leben Sie, wenn Sie in den Augen der Fesseln salvo glänzen
Rolex und eine andere Fesseln Bolek
Merola seinen Maybach mit der S-Klasse (oben)
Hajs nicht senden können Zinsen auf Konto
Zehn Millionen des Schalls
Reports Landsleute Landsleute SERParchives
Diese Landsleute kin
Rym explodiert wie Minesweeper, Fegen Kühlergrill
The Blue Cafe-Stil
Bit ist mein Bruder und der Rest der Familie zu probieren
Rock the orchestra Tracks wie Bassistars
Ich habe ein Geschenk für Dummies, Präsident des Staates gold
Für jede Brauerei zur Muskelentspannung

Rap Angelegenheit über jede Barriere
Songtext-ubersetzung.com
Er hatte eine Hip-Hop-Album höflich Hure
Gott wird dich richten, nicht ich, eine einfache rap von Thief
Ich weiß nicht, die Epen
Ich bevorzuge Luxus in Pompeji
Wo ein Zeichen von Aggression zu heilen Amnesie Laufband Uhr
Die Amnestie bringt die Überreste der Beredsamkeit
Weil das Böse schläft nie, wie ein Hund auf der Straße
Ladies aufgepasst!
Waffen nimm mich mit ihr, weil ich gefährlich bin
Prävention der städtischen Pogrom sicher
Ein Hub des Strahls napierdalają Trommeln
Als Kinder Bulerbyn
Wer sich mit der Geschichte Injury sind
Es ist ein Geheimnis, weshalb die Liste der Dinge,
Nicht verstehen, ein Journalist, Garantien und verschwinden
Aberglauben Technik, um die Form der Bits nehmen Tragödie!
Die Boxen würde mir ein Ticket
Brain - Instinct - Killer
Siehe den Freak
Grüße famile Balut mit Teofil
Ebene für alle
Herz an einem Ort, sie nennen Sumpf.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten