O.S.T.R. - Kiedy Songtext

O.S.T.R. - Kiedy Übersetzung

Urwana klisza z życia, ja kontra kolektyw.
Na tropie marzeń jak szalony detektyw, multum wyrażeń.
A ktoś czeka na pracy efekty,
Darząc zaufaniem wielkości azjatyckiej sekty.
Niepozorne szepty, przeradzają się w krzyk.
Wszystko zaczyna działać na styk,
Powstaje chała, a nikt nie jest w stanie,
Powiedzieć o co be, komu robić się chce.
Jak ciągle słychać, że źle, dawne powiązania tnę,
Pozostają gderania. Nie ma jutra bez przeszłości,
Od problemów się odganiam, tu nadzieja się wyłania.
Choć ona matką głupich, ale i tak nie twierdze,
Że życie jest do dupy. Jak papier WC.
Przecież o swoje się kłócę,
Nowe pomysły nucę,
Zarzekam się, że znowu wrócę, z nowym materiałem.
A co dalej? Hęę?
Kłopot rodzi kłopot, z tego - kłopotów potok.
A ja obok patrzę jak zalewa świat kłopotów potop.
Pytam co to? Lecz odpowiedź tu jak omen.
No i radź sobie z tym symptomem.
Kiedy głupota stałym ludzi patronem.

A kiedy zmądrzeję, zobaczę sens niewyjaśnionych znaczeń...
Taa? Taa? nie inaczej...
A kiedy zmądrzeję, zobaczę sens niewyjaśnionych znaczeń...
Taa? Taa? nie inaczej...
A kiedy zmądrzeję, zobaczę sens niewyjaśnionych znaczeń...
Songtext-ubersetzung.com
Taa? Taa? nie inaczej...
A kiedy zmądrzeję, zobaczę sens niewyjaśnionych znaczeń...
A więc patrzę...

Naiwny jestem, wierząc w byle co.
OeSTeeR igrek, a czas mi ucieka, bo
Niemożliwością jest dogonić takie powołanie
Zewnętrzne oddziaływanie, bynajmniej niewskazane,
Ale co się stanie gdy na moment zatrzymam,
Przecież życia całego nie przekimam.
Z pamięci wymaż, to co, niepotrzebne.
Ktoś, mówił mi, lecz ja o tym myślę bezwiednie,
A ciało drży, gdy idzie z przeszłości klisza,
A doświadczenie po kolei z błędów rozlicza.
Wnioski obozowicza, idą w przód, myślę wstecz.
Pojmuję w ten sposób rzecz, ktoś daje (???)
A ja wciąż przedzieram się przez tłok.
Oczekując więcej, niż procentów ma Brok.
Daję słowo, nigdy nie patrzyłem na to.
Choć motyw tematu krótki niczym attacco, kolejny rok.
I łyk Dorrato znów, ciche wzruszenia, komuś zabrakło słow.
Bywaj zdrów. I następna trzysetka,
A życie pędzi, jak na sygnale karetka.
Dla wybranych kuszetka,
Dla zwykłych miejsce w tłumie.
Jest wiele sposobów, każdy robi co umie.
A wokół kpiny, za podjęte nadgodziny,
Bo człowiek głupi jest, tak bez przyczyny.

Ragged Klischee des Lebens gegenüber dem kollektiven Selbstverteidigung.
Auf den Spuren der verrückte Träume wie ein Detektiv, eine Vielzahl von Ausdrücken.
Und jemand ist für die Arbeit Ergebnisse warten,
Asian Verleihung Vertrauen größten Sekte.
Unauffällige flüstert abbiegen in einem Schrei.
Alles beginnt bei Kontakt zu arbeiten,
Challah erstellt wird, und niemand ist in der Lage,
Sagen Sie, was ist, nicht, wer du willst.
Wie immer gehört, dass schlecht, schneide ich alte Bindungen,
Sind Murren. Es gibt keine Zukunft ohne Vergangenheit,
Da das Problem odganiam entsteht Hoffnung hier.
Obwohl es die Mutter dumm, aber ich behaupte nicht,
Das Leben ist Scheiße. Als Toilettenpapier.
Aber für sie zu argumentieren,
Humming mit neuen Ideen,
Schwört, dass ich wieder dabei sein mit neuem Material.
Und was kommt als nächstes? Hee?
Das Problem stellt sich ein Problem mit diesem - Ärger Bach.
Ich als nächstes schauen, um die Welt Flut Problemen überfluten.
Ich frage, was ist das? Aber die Antwort hier als ein Omen.
So mit diesem Symptom behandeln.
Wenn eine bleibende menschliche Dummheit Mäzen.

Und wenn Sie klug, siehe unerklärliche Gefühl von Sinn ...
Yeah? Yeah? nicht anders ...
Und wenn Sie klug, siehe unerklärliche Gefühl von Sinn ...
Yeah? Yeah? nicht anders ...
Und wenn Sie klug, siehe unerklärliche Gefühl von Sinn ...
Songtext-ubersetzung.com
Yeah? Yeah? nicht anders ...
Und wenn Sie klug, siehe unerklärliche Gefühl von Sinn ...
So sehe ich ...

Ich bin naiv, zu glauben nichts.
OeSTeeR igrek, und meine Zeit wird knapp, weil
Es ist unmöglich aufzuholen mit der Ernennung von
Die Außenwirkung, sicherlich nicht zu empfehlen,
Aber was passiert, wenn Sie für einen Moment zu bleiben,
Aber das Leben ist nicht alles przekimam.
Aus dem Gedächtnis löschen, was überflüssig.
Jemand hat mir davon erzählt, aber ich denke unbewusst,
Ein Körper zittert, wenn es vorbei Klischee geht,
Und die Erfahrung wiederum löscht den Fehler.
Schlussfolgerungen Wohnmobil, Zukunft, denke ich zurück.
Ich verstehe diese Weise für jemand gibt (?)
Und ich bin immer noch durch den Kolben brütete.
Erwarten mehr als diesen Prozentsatz hat Brok.
Ich schwöre, ich sah es nie.
Obwohl das Thema Thema wie attacco kurz, im nächsten Jahr.
Ich trinke Dorrato wieder ruhiger Emotion, jemand lief aus Worten.
Es sind gesund. Und im nächsten trzysetka,
Und das Leben wird als Signal Wagen hetzen.
Für ausgewählte Anlegeplatz,
Für einen Stammplatz in der Menge.
Es gibt viele Möglichkeiten, jeder tut, was er kann.
Eine Runde Spott, wie gemacht Überstunden,
Denn der Mensch ist ein Narr, ohne Grund.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten