Myrkgrav - Oppbrennerbønn Songtext

Myrkgrav - Oppbrennerbønn Übersetzung

Borti Toverudmarka, sørom Buråsplassa
Ligger bønnen der ilden lurer
En kølabrenner og en medligger
I kveldinga slår mila ut i toppen

Brenner¡¯n skrider til verks
Men ilden er for snar
Inn i bønnens indre faller han
Et fandensbesatt skrik slepper ut

En grepa brenner den tok
Ilden er sulten i dag

Medligger¡¯n skrider til verks
Men ilden er for slu
Mila slo ut enda en gang
Oppå milekøllen faller han og svartner

Ei arm og skallen den tok
Ilden er grådig i dag

Songtext-ubersetzung.com
Folk kjem hastende tel
Kølabrennern Burås skrider til verks
Inn i milekøllen kaster han medligger¡¯n
Så brenner han mila ferdig

Ta Sagåsmannen er det ingenting att
Ilden krevde sitt i natt


Aldri fekk dem som gikk i mila fred
Aldri stilt for han på bønn
Aldri ro om natta der var
Aldri fekk dem døra te å slå

Døra blei så slått ut
Og banka nedi ei bønn
En appell blei gitt:
Hvil i fred, fall til ro

Seia har det vært stilt
Bønnen kaller man nå for
Oppbrennerbønn

Drüben in Toverud Marka, SOROM Buråsplassa
Gelegen Gebet fragen, wo das Feuer
A kolabrenner und medligger
Am Abend verwandelt sich in mila top

Brenners n an die Arbeit
Aber das Feuer ist zu schnell
In das innere Gebet, das er fällt
Ein Teufel besessen Schreien durch freigesetzte

Ein Missbrauch brennt es dauerte
Feuer ist Hunger heute

Medligger die n an die Arbeit
Aber das Feuer ist zu schlau
Mila ausgeschlagen erneut
Atop Meile Verein, den er fällt und schwarze Flecken

Ein Arm und Schädel dauerte es
Das Feuer ist gierig heute

Songtext-ubersetzung.com
Die Leute kommen eilen tel
Kølabrennern Buras an die Arbeit
In Meile Club wirft er medligger die n
Also hat er Verbrennungen mila fertig

Nehmen Sagåsmannen nichts att
Das Feuer forderte seinen Tribut in der Nacht


Nie gingen mila Frieden
Niemals auf ihn setzen zum Gebet
Niemals in der Nacht ruhig, die war
Nie habe sie die Tür Tee abgeschaltet

Die Tür wurde dann aussperren
Und niedergeschlagen ein Gebet
Eine Beschwerde wurde:
Ruhe in Frieden, zu beruhigen

Seia eingestellt wurde
Das Gebet heißt jetzt
Oppbrennerbønn


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten