Songtexte und Übersetzungen von Stichting Opwekking:

Lied
Stichting Opwekking - 014: De vreugde des Heren is mijn kracht / 025: Laat ons met elkander
Stichting Opwekking - 018: Zijn goedheid en genade / 031: O, How I Love Jesus
Stichting Opwekking - 023: Ik weet dat God de weg mij banen zal
Stichting Opwekking - 024: Zingt, zingt en jubelt
Stichting Opwekking - 027: Leid mij Heer
Stichting Opwekking - 032: Dit is de dag
Stichting Opwekking - 040: Zoek eerst het Koninkrijk van God / 042: 'k Stel mijn vertrouwen
Stichting Opwekking - 043: In God's overwinning
Stichting Opwekking - 044: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
Stichting Opwekking - 046: Vader, ik aanbid U
Stichting Opwekking - 047: Omdat Hij leeft
Stichting Opwekking - 051: Dit is mijn gebod
Stichting Opwekking - 053: Zingt de Here
Stichting Opwekking - 054: Looft de Here, alle gij volken
Stichting Opwekking - 057: Prijs de naam van Jezus
Stichting Opwekking - 058: Vrede zij U
Stichting Opwekking - 059: Mogen de woorden van mijn mond
Stichting Opwekking - 060: Voor Uw liefde, Heer Jezus
Stichting Opwekking - 062: God's lof wil ik zingen / 066: Kom prijs de Heer
Stichting Opwekking - 065: Loof de Here mijn ziel
Stichting Opwekking - 068: Diep, diep, diep als de zee
Stichting Opwekking - 070: Heer, onze God
Stichting Opwekking - 137: King of Kings and Lord of Lords
Stichting Opwekking - 138: Kom maar, wees blij en verheugd
Stichting Opwekking - 139: In Moments Like These
Stichting Opwekking - 143: De Heer, uw God, in uw midden
Stichting Opwekking - 147: Father, We Love You
Stichting Opwekking - 148: Gods volk wordt uitgeleid
Stichting Opwekking - 149: Heer, U riep mij
Stichting Opwekking - 154: Weest stil en weet
Stichting Opwekking - 155: Hij is de Almachtige
Stichting Opwekking - 156: Ik wil zingen van mijn Heer
Stichting Opwekking - 159: Here der Heren
Stichting Opwekking - 161: Heer, geef mij ook Uw waterbronnen
Stichting Opwekking - 167: Samen in de naam van Jezus
Stichting Opwekking - 169: Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
Stichting Opwekking - 170: Jezus, Uw liefde raakte mij aan
Stichting Opwekking - 171: Door mijn God
Stichting Opwekking - 172: Heer, ik verheug m'in U en ik juich
Stichting Opwekking - 176: U bent mijn schuilplaats Heer
Stichting Opwekking - 178: Waardig, o waardig bent U Heer
Stichting Opwekking - 180: Bron van licht en leven
Stichting Opwekking - 182: O Heer, u bent mijn God
Stichting Opwekking - 184: Wie op de Heer vertrouwen
Stichting Opwekking - 186: Hoe lieflijk op de bergen
Stichting Opwekking - 187: Open mijn ogen
Stichting Opwekking - 188: Laat de heerlijkheid der Heren
Stichting Opwekking - 189: Zegen ons Heer
Stichting Opwekking - 191: Kom en prijs de Here, onze God
Stichting Opwekking - 192: Ik kom in Uw Heiligdom binnen
Stichting Opwekking - 193: Toon ons Uw macht, o God
Stichting Opwekking - 194: U maakt ons één
Stichting Opwekking - 198: Laat ons loflied voor U zijn als reukwerk
Stichting Opwekking - 199: Eer aan het Lam
Stichting Opwekking - 201: Wij danken U, Heer God almachtig
Stichting Opwekking - 206: Dank U Jezus
Stichting Opwekking - 207: Mijn God, ik zal U verhogen
Stichting Opwekking - 208: En ik zag en hoorde een stem
Stichting Opwekking - 213: U zij de glorie
Stichting Opwekking - 214: Ik wandel in het licht met Jezus
Stichting Opwekking - 215: De Heer is mijn herder
Stichting Opwekking - 218: Is hier een hart door vrees benard
Stichting Opwekking - 219: Juicht aarde, juicht alom de Heer
Stichting Opwekking - 220: Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
Stichting Opwekking - 221: Prijst de heer met blijde galmen
Stichting Opwekking - 222: Doorgrond mijn hart
Stichting Opwekking - 223: Jezus, uw naam zij d'hoogste eer
Stichting Opwekking - 225: Verblijdt u in Jezus, uw Heer
Stichting Opwekking - 226: Ik wil zingen van mijn Heiland
Stichting Opwekking - 227: O, heilig Lam van God
Stichting Opwekking - 232: Lof, eer, aanbidding
Stichting Opwekking - 235: 't Is nu het uur
Stichting Opwekking - 237: Jezus, wij verhogen U
Stichting Opwekking - 240: Hossana, hosanna, de Koning komt
Stichting Opwekking - 242: Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer
Stichting Opwekking - 244: Welzalig de man, die niet wandelt
Stichting Opwekking - 248: God is getrouw, Zijn plannen falen niet
Stichting Opwekking - 249: Samen werken
Stichting Opwekking - 250: Hosanna, zoon van David
Stichting Opwekking - 252: Heer doorgrondt mijn hart
Stichting Opwekking - 253: Heilig, heilig, heilig Heer
Stichting Opwekking - 255: 'k Wil U prijzen
Stichting Opwekking - 258: Blijdschap vervult mijn hart vandaag
Stichting Opwekking - 259: Want Zijn Naam is verheven
Stichting Opwekking - 261: Abba Vader
Stichting Opwekking - 262: Sta op, kinderen van Israël
Stichting Opwekking - 266: Heer, U leidde mij in de wildernis
Stichting Opwekking - 267: Groot is de Heer
Stichting Opwekking - 268: Hij kwam bij ons
Stichting Opwekking - 270: Wie is God behalve onze Heer
Stichting Opwekking - 272: Ik dank U wel, mijn Vader
Stichting Opwekking - 273: Lofoffers brengen wij aan U
Stichting Opwekking - 274: God is goed, komt, zingt en jubelt
Stichting Opwekking - 275: Wij zijn hier gekomen
Stichting Opwekking - 277: Machtig God, sterke rots
Stichting Opwekking - 278: Juicht de Here, gij ganse aarde
Stichting Opwekking - 280: Majesteit, wij eren U, Majesteit
Stichting Opwekking - 281: Als een hert dat verlangt naar water
Stichting Opwekking - 283: Eer aan de Vader
Stichting Opwekking - 284: Maak groot de Here