Songtexte und Übersetzungen von Ofra Haza:

Lied
Ofra Haza - Adama (Earth)
Ofra Haza - Ahava
Ofra Haza - Al Na Tomar Li Shalom
Ofra Haza - Alive (Chai)
Ofra Haza - Amen Lamilim (Amen to the Words)
Ofra Haza - Amore
Ofra Haza - Ash'alech
Ofra Haza - Ayelet A'havim
Ofra Haza - Ayelet Chen
Ofra Haza - Bagalil / Betel-Chai
Ofra Haza - Barefoot
Ofra Haza - Bein Nehar P'rat U'nehar Chidekel
Ofra Haza - Ben Parvar
Ofra Haza - Bo Venagen Oti (Play on Me)
Ofra Haza - Come and Play Me
Ofra Haza - Da'ale Da'ale (You Are My Angel)
Ofra Haza - Daw Da Hiya
Ofra Haza - Deliver Us (Hebrew)
Ofra Haza - Don't Forsake Me
Ofra Haza - Eshal
Ofra Haza - Etz Harimon
Ofra Haza - Face to Face
Ofra Haza - Fatamorgana
Ofra Haza - Frecha
Ofra Haza - Frei
Ofra Haza - Gabriel
Ofra Haza - Galbi
Ofra Haza - Galby
Ofra Haza - Gavriel
Ofra Haza - Give Me A Sign
Ofra Haza - Goral Echad
Ofra Haza - Guf_ha Roked Be_halomi
Ofra Haza - Hai (Alive)
Ofra Haza - Hake'Ev Hazeh (This Pain of Mine)
Ofra Haza - Hakotel
Ofra Haza - Havu L'venim (Bring Bricks)
Ofra Haza - Hayom Yom Shishi (Today Is Friday (Tomorrow Is the Sabbath))
Ofra Haza - Horashoot: The Bridge
Ofra Haza - I want to Fly
Ofra Haza - Im Nin & alu (2000 ver. )
Ofra Haza - Im Nin 'alu
Ofra Haza - Im Nin Alu - 2000
Ofra Haza - Im Nin’ Alu
Ofra Haza - In Ta
Ofra Haza - Innocent
Ofra Haza - Irisim
Ofra Haza - Jerusalem
Ofra Haza - Jerusalem of Gold
Ofra Haza - Jerusalem of Gold
Ofra Haza - Kaddish
Ofra Haza - Kashmir
Ofra Haza - Kirya
Ofra Haza - Kol Haqlafim (Open Your Cards)
Ofra Haza - Kum Veitorer
Ofra Haza - Lady
Ofra Haza - Le'amshich Velitzod
Ofra Haza - Lefelach Harimon
Ofra Haza - Love Song
Ofra Haza - Love Song (The Biblical song of songs)
Ofra Haza - Ma Omrot Einaich
Ofra Haza - Medley: Tzur Menati / Se’i Yona / Sapri Tama
Ofra Haza - Middle East
Ofra Haza - Mm'Mma
Ofra Haza - Mocher Haprachim
Ofra Haza - My Aching Heart
Ofra Haza - My Ethiopian Boy
Ofra Haza - Mystery, Fate and Love
Ofra Haza - Na'ama
Ofra Haza - Ode Le'eli
Ofra Haza - One Day
Ofra Haza - Qaytz
Ofra Haza - Rachamim
Ofra Haza - River Lullaby
Ofra Haza - Separate Ways
Ofra Haza - Shcharhoret
Ofra Haza - Show Me
Ofra Haza - Show Me
Ofra Haza - Sixth Sense
Ofra Haza - Slave Dream
Ofra Haza - Take 7, 8
Ofra Haza - Take Me to Paradise
Ofra Haza - Taw Shi
Ofra Haza - Temple of Love
Ofra Haza - Temple of Love
Ofra Haza - Tfila (A Prayer)
Ofra Haza - The Entire Soul / The Complete Soul
Ofra Haza - Trains of No Return
Ofra Haza - Ya Ba Ye (2008 mix)
Ofra Haza - Yachilvi Veyachali
Ofra Haza - Yad Anuga
Ofra Haza - Yamim Nisbarim
Ofra Haza - Yamim Nishbarim (Broken Days)
Ofra Haza - Yerushalaim Shel Zahav
Ofra Haza - Yesh Li Gan
Ofra Haza - You