Songtexte und Übersetzungen von Capercaillie:

Lied
Capercaillie - 'S Fhada Leam an Oidhche Gheamhraidh
Capercaillie - A State of Yearning
Capercaillie - Aignish
Capercaillie - Aignish
Capercaillie - Ailein Duinn
Capercaillie - Alasdair Mhic Colla
Capercaillie - Alasolair Mhic Cholla Ghasda - Alasolair, Son of Gallant Coll
Capercaillie - Am Buacaille Ban
Capercaillie - Am Buachaille Bàn
Capercaillie - Am Mùr Gorm
Capercaillie - Am mùr gorm (The Blue Rampart)
Capercaillie - An Ataireachd Àrd
Capercaillie - An Eala Bhàn
Capercaillie - An Eala Bhàn (The White Swan)
Capercaillie - An Fhideag Airgid
Capercaillie - An Gille Bàn
Capercaillie - An t-Iarla Diurach
Capercaillie - Aodann Srath Bhàin
Capercaillie - At Dawn of Day
Capercaillie - Beautiful Wasteland
Capercaillie - Black Fields
Capercaillie - Bonaparte
Capercaillie - Both Sides of the Tweed
Capercaillie - Both Sides the Tweed
Capercaillie - Breisleach
Capercaillie - Cape Breton Song
Capercaillie - Claire in Heaven
Capercaillie - Clò Mhic 'Ille Mhìcheil
Capercaillie - Co ni mire rium (Who Will Flirt With Me?)
Capercaillie - Coisich a Ruin
Capercaillie - Crime of Passion
Capercaillie - Cumha Do dh'Uilleam Siosal
Capercaillie - Cò Nì Mire Rium
Capercaillie - Dean Sàor An Spiórad
Capercaillie - Distant Hill
Capercaillie - Don't You Go
Capercaillie - Dr MacPhail's Reel / Cape Breton Song
Capercaillie - Dèan Cadalan / Servant to the Slave
Capercaillie - Dèan Cadalan Sàmhach
Capercaillie - Eilean A' Cheò
Capercaillie - Fear a' Bhàta
Capercaillie - Fear-Allabain
Capercaillie - Finlays
Capercaillie - Fisherman's Dream
Capercaillie - Fosgail an Dorus / Nighean Bhuidh' Ruadh
Capercaillie - Four Stone Walls
Capercaillie - Gaol Troimh Aimsirean
Capercaillie - God's Alibi
Capercaillie - Grace and Pride
Capercaillie - Hebridean Hale-Bopp
Capercaillie - Hi Rim Bo
Capercaillie - Hoireann O
Capercaillie - Hope Springs Eternal
Capercaillie - I Will Set My Ship in Order
Capercaillie - Iain Ghlinn Cuaich
Capercaillie - Inexile
Capercaillie - Lain Ghlinn' Cuaich - John of Glen Cuaich
Capercaillie - Leodhasach an Tìr Chèin
Capercaillie - Little Do They Know
Capercaillie - M'Ionam
Capercaillie - Ma Theid Mise Thuilleagh
Capercaillie - Ma Thèid Mise Tuilleagh
Capercaillie - Maighdeanan na h-Airidh
Capercaillie - Milleadh nam Braidhrean
Capercaillie - Miracle of Being
Capercaillie - Mo Chailin Dìleas Donn
Capercaillie - Mìle Marbhaisg
Capercaillie - Nil Si I nGra
Capercaillie - Nuair a Chì Thu Caileag Bhòidheach
Capercaillie - O Mo Dhùthaich
Capercaillie - Oh Mo Dhùthaich
Capercaillie - Oran Sugraidh
Capercaillie - Outlaws
Capercaillie - Pige Ruadh
Capercaillie - Puirt a Beul - Snug In a Blanket
Capercaillie - Rann Na Mona
Capercaillie - Rapture
Capercaillie - Sardinia
Capercaillie - Seice Ruairidh (Roddy's Drum)
Capercaillie - Seinneam Cliù Nam Fear Ùr
Capercaillie - Servant to the Slave
Capercaillie - Shelter
Capercaillie - Skye Waulking Song
Capercaillie - Smuladh Mi's Mi air Maineol
Capercaillie - Soldier Boy
Capercaillie - Soraidh Bhuam gu Barraidh
Capercaillie - Stinging Rain
Capercaillie - The Boy Who
Capercaillie - The Crooked Mountain
Capercaillie - The Miracle of Being
Capercaillie - The Old Crone (Port na Caillich)
Capercaillie - The Price of Fire
Capercaillie - The Tree
Capercaillie - Thiocfadh leat fanacht
Capercaillie - Tighinn air a' Mhuir am Fear a Phòsas Mi
Capercaillie - To the Moon
Capercaillie - Tobar Mhòire (Tobermory)
Capercaillie - Tobermory
Capercaillie - Truth Calling
Capercaillie - Urnaigh a' Bhan-thigreach